Technik żywnienia i usług gastronomicznych
Wpisany przez Redaktor   
wtorek, 13 marca 2012 07:02

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - to zawód dla osób, które lubią planować jadłospisy, sporządzać potrawy i urządzać wnętrza lokali gastonomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych zajmuje sie planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Do jego podstawowych zadań należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów  oraz czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem surowców, półproduktów i produktów spożywczych.

W trakcie nauki uczniowie uczą się umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają także wiedzę na temat aktywnego zachowania na rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej  i sporządzania biznes planu itp.

Po ukończeniu edukacji na tym kierunku absolwent  potrafi:

- sporządzać i zajmować sie ekspedycją potraw i napojów

- oceniać jakość żywności

- właściwie zaplanować i przygotować produkcję gastronomiczną

- organizować żywienie zbiorowe

- fachowo i kompleksowo planować  i organizować uroczyste przyjęcia np. wesela, bale.

Miejscami pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych są wszelkiego rodzaju placówki gastronomiczne przede wszystkim restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Ponadto absolwent tego kierunku może być zatrudniony w szpitalach, sanatoriach, w stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.